Amerikan Hamam Böceği

amerikan-hamam-bocegi

AMERİKAN HAMAM BÖCEĞİ İLAÇLAMA

Amerikan Hamam Böceği evlerde bulunan hamam böceklerinin en büyüklerindendir. Afrika orijinlidirler. Afrika’dan esirlerle birlikte Amerika’ya sokulmuşlardır. Gemilerle yapılan ticaret vasıtası ile Dünyanın her tarafına yayılmışlardır. Vücutları kırmızımtrak kahverengidir. Kanatlan tam olarak gelişmiştir. Bu yüzdende iyi uçma yeteneğini sahiptirler. Sıcak bölgelerde uzak yerlere kadar uçabilirler. Ekseriye evlerin depolarında, mutfaklarında, bodrum katlarındaki su boruları civarında görülürler. Lağımlarda da yaşarlar. Genellikle gemilerde fazlaca görülürler. Genellikle lokanta, bakkal, fırın, pastahane ve gıda ambarlarında çok miktarda bulunurlar. Fermantasyon geçirmiş sıvı maddeleri çok severler. Bu bakımdan bira emdirilmiş ekmekle bunlara tuzak kurmak, bu suretle bunları yakalamak mümkündür. Hemen hemen her çeşit gıdada zararlıdırlar. Beslendikleri gıdaların miktarlarını azaltırlar. Koku ve pislik bırakırlar.

Kozmopolitdirler. Yurdumuzda batı, orta, güney bölgelerimizde ve Marmara bölgemizde mevcutlardır. Buralardaki büyük şehirleıimizde bulunurlar. Zaran ve tükettikleri besinler Doğu Hamam Böceğine (Biatta orienta!is L.) çok benzer.

 

BiYOLOJİSi VE TANIMI:

YUMURTA:

Yumurtalar yumurta paketi içinde muhafaza edihirler. Bir ergin dişi, hayatı boyunca 6- 14 yumurta paketi bırakır. (Bazı bildirişlerde yumurta paketi sayısı 60-00 adet, ortalama 50 adet) Ancak 60 adetten çok yumurta paketi bırakılması nadirdir. Yumurtalar paketler içinde ikişer sıralı olarak karşılıklı dizilmişlerdir. Paketteki yumurta sayısı ortalama 16 adettir. Bu sayı değişebilir. (14-28 arası ) Dişiler yazın 4 gün ara ile, kışın 12 gün ara ile yumurta paketi bırakırlar. Yumurta paketleri 1-2 hafta aralıkla bırakılsa da aralık bazen 2 güne kadar da inebilir. Serin olan yerlerde dişiler kış boyunca yumurta bırakmayabilirler.
Yumurta paketlerinin rengi koyu kahverengi olabildiğı bir kırmızımtrak kahverengi de olabilir. Ergin dişi yumurtaların olgunlaşmasını bekler. Dişiler Doğu Hamam Böceğinin aksine yumurta paketlerini abdomenlerinin nihayetinde taşımazlar. Bununla birlikte uygun olmayan şartlarda bazen yumurta paketlerini birkaç gün kadar (birkaç saat ile 4-5 gün) karınlarının ucunda taşırlar. Yumurta paketi karnın ucunda dışarıya doğru fırlamış şekilde asılı bulunur. Yumurta paketleri dişi tarafından bulundukları ambar ve depolanan delik ve çatlaklarına (gizli yerlerine) bırakılır.

Dişiler ağızlarından salgıladıkları özel bir sıvı ile yumurta paketlerini bıraktıkları yerlere yapıştırırlar. Bunların üzerleri tahta talaşı, kağıt parçaları ve buna benzer yumuşak süprüntülerle örtülür. Bu nedenle de yumurtalar gayet zor bulunurlar. Yumurta paketi ilk bırakıldığı zaman beyazımsı renktedir. Zamanla esmere döner. Birkaç gün içinde de siyahımsı bir renk alır. Yumurta paketinin boyu 8-9 mm., eni 4-5 mm. dir. Embriyo olgunlaştıktan sonra yumurtalar çatlar. Yumurtanın kuluçka süresi 29 derecede ve %70 orantılı nemde 38 ile 40 gün arasında değişir. Yumurtaların olgunlaşması ortam sıcaklığı ve neme bağlıdır. Olgunlaşma süresi 39-49 gün olarak değişir. Yumurta paketleri bir takım eşya ve ambalajla bir yerden bir yere taşınırlar. Ortamda uygun ve yeterli gıda bulunmadığı zamanlarda böceğin cannibalis özelliği ortaya çıkar. Bu nedenle ergin dişiler yumurta paketlerini çok iyi bir şekilde gizleyerek korumak zorunda kalmaktadırlar.