Hamam Böceği Neden Olur?

hamam-bocegi-neden-olur

Hamam böcekleri, insanlarda solunum yolu allerjileri, gastrointestinal semptomlar, psikolojik stres ve çeşitli dermatitler olmak üzere başlıca dört tip sağlık sorununa yol açabilir. Hamam böceği çıkartılarının, yiyeceklere karışması sonucu insanlarda ishal ve kusma gibi gastrointestinal semptomlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle yoğun hamam böceği olan bölgelerde yaşayan kişilerde bazı psikolojik sorunlar gelişebilir. Hamam böceklerinin insanları ısırdığına dair veriler ise oldukça azdır. Genellikle bazı hamam böceklerinin geceleri yüzlerinde ve diğer cilt bölgelerinde yemek artıkları kalan kişileri ısırdıklannı bildiren yayınlar bulunmaktadır. B orlentalis türünün ısırması veya çıkartılarının cilt ile temasına bağlı olarak hafif büllöz dermatitlerin gelişebildiği bildirilmektedir . Hamam böceği oluşan bölgelerde bu böceklerinin hızla üremesine fırsat tanımadan hamam böceği ilaçlama hizmeti alınmalıdır.

Hamam böceği duyarlılığı

Hamam böceklerine karşı aşırı duyarlılık, ilk olarak 1960’lı yıllarda ortaya atılmıştır. Ve son 10-15 yıldır başta astım olmak üzere çeşitli allerjik hastalıklardaki rolleri daha iyi anlaşılmıştır. Yapılan araştırmalarda astımı bulunan hastalarda hamamböceklerıne karşı duyarlılık insidansı, coğrafi bölgeye bağlı olarak %40 ile %60 arasında değişmektedir.


Hamam böceğı allerjenlerinin inhale edilmesi, sindirim yoluyla alınması, yanlışlıkla enjeksiyonu veya cilt üzerindeki lezyonlardan girmesi sonucu ilk duyarlılaşma oluşmaktadır. Hamam böceklerinin atılan vücut parçaları, çeşitli sekresyonları, yu,pıurtaları, feçesleri veya vücutlarının tamamı allerjen etkisi gösterebilmekte ve havay karışarak mayilardan sonraki en önemli iç ortam allerjenlerini oluşturmaktadır. Yakın zamanda Kore’de yapılan bir araştırmada Biatella germanica’hın feçesinden hazırlanan ekstre, tüm vücudundan  en önemli allerjen kaynağını oluşturduğu belirtilmiştir.

Hamam böceği ilaçlaması

Hamam böceği allerjenlerinin inhale edilmesi sonucu, duyarlı kişilerde hapşırık, burun akıntısı gibi rinit semptomları, hafif dermatitler, göz irritasyonu, astım semptomları ve anafilaktik ataklar oluşabilmektedir.
NICCAS çalışmasında 8 farklı şehirdeki kenar mahalle bölgelerinde yaşayan, yaşları 4 ile 7 arasında değişen, toplam 476 astımlı çocuk hasta incelenerek, %36.8mm- hamamböceklerine karşı duyarlı olduğu ve evlerinde yoğun oranda hamamböceğine maruz kalan bu çocukların, diğer astımlı çocuklara oranla daha çok hastaneye başvurduğu saptanmıştır .
Yapılan bazı çalışmalar sonucunda şehir içindeki fakir bölgelerde görülen astım olgularının en çok hamamböceği duyarlılığı ile paralelizm göstermiştir. Ve diğer aeroallerjenlerin ise az oranda etkili oldukları saptanmıştır. Güney Asya, Amerika, Hindistan, Güney Afrika ve Avrupa’da yapılan birçok çalışmada hamamböceklerine duyarlılık ile astım gelişimi arasında ilişki bulunduğu gösterilmiştir. Ayrıca Mısır, Japonya, Brezilya ve Meksika’da yapılan birçok çalışma sonucunda hamam böceği enfestasyonları ile alerjik duyarlılaşma arasında paralelizm bulunduğu kanıtlanmıştır .

Prestij ilaçlama, uzun yıllardır başarı ile vermiş olduğu hizmetlerin arasında hamam böceği ilaçlama hizmetide yer almaktadır. Profesyonel hamam böceği ilaçlama uygulamalarımız yaşam alanlarınızı bu böceklere karşı daima korumaktadır. Hamam böceği ilaçlama uygulaması yaptırmak istediğiniz vakit firmamızla iletişime geçerek 7/24 hizmet alabilirsiniz.