Hamamböceği Allerjenleriyle Duyarlılaşma

hamambocegi-allerjenleriyle-duyarlilasma

Hamam böceği Allerjenleri maruz kalan hastaların duyarlılaşma mekanizmalarını inceleyen çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Orneğin Antony ve arkadaşları, Amerikan hamamböceği allerjen ekstresinin, bronş epitel hücrelerinden vasküler permeabiliteyi arttıran bir faktörün salgılanmasına neden olduğunu ve endotelin bozulan bariyer fonksiyonu ile artan mikrovasküler permeabilite sonucunda bronşiyal hava yollarına daha çok allerjenin gırdiğıni ve böylece duyarlılaşmanın gerçekleştiğini ileri sürmüşlerdir. Bhat ve arkadaşları ise Alman hamam böceği ekstresinin serin proteaz etkisine sahip olduğu için, havayolu epitel hücreleri üzerine direkt inflamatuvar etki gösterdiğini saptamışlardır . Rulo ve arkadaşları ise, çeşitli okullarda havadaki endotoksin, mayt ve hamamböceği allerjen miktarlarını ölçerek, proinflamatuvar özelliği bulunan endotoksinlerin havayolu inflamasyonuna neden olmaları sonucunda astım kliniğini kötüleştirdiğini öne sürmüşlerdir .Bu konuyla ilgili çok farklı mekanizmalar ileri sürülmekte Olduğu için, henüz bir karar birliğine varılamadığı ve yeni çalışmaların yapılması gerektiği görülmektedir.Hamam böceği ilaçlama uygulamaları, Hamamböceği Allerjenleriyle karşı karşıya kalmadan alınabilecek en etkili yöntemlerden biridir.

Tanı Yöntemleri


Daha önce de değinildiği gibi yaşadıkları ortamlarda yoğun olarak hamamböceği alerjenine maruz kalan atopik bireylerde IgE aracılığıyla solunum yolu allerjileri gelişebilmektedir. Yapılan klinik incelemelerde bu hastaların serumlarındaki sIgE ve total IgE miktarları yüksek saptanmaktadır.
Günümüzde hamamböceği allerjilerinin tanısında kullanılan en iyi yöntem, tüm vücut ekstreleriyle yapılan deri testleridir. Bu amaçla, en sık rastlanılan üç tür olan Alman, Amerikan ve Oriental hamamböceği ekstreleri kullanılmaktadır. Ancak günümüzde piyasada bulunan bu ekstrelerin hiçbiri standardize edilememiştir. İleride rekombinant allerjenlerden hazırlanan saf kokteyllerin kullanılmasıyla hastalara daha doğru tanılar konulabileceği düşünülmektedir.
Hemen hemen bütün yayınlarda RAST tekniği ile hastaların yarısına yakınında yanlış pozitif sonuçlar elde edildiği bildirilmektedir. Total lgE ölçümü ve bazofil histamin salınımı gibi yöntemler ise yardımcı tanı testleridir.

Tedavi


Diğer allerjik hastalıklarda olduğu gibi tedavi başlıca; korunma yöntemleri, semptomatik tedavi ve immunoterapi olmak üzere üç başlık altında özetlenebilir.

Hamam böceklerinin tüm türlerine karşı yapılması gereken en etkin mücadele hamam böceği ilaçlama şirketleri tarafından hamam böceği ilaçlama uygulaması yapılmasıdır. Prestij ilaçlama, hamam böceği ilaçlama uygulamalarıyla açık veya kapalı tüm alanlara hizmet sağlamaktadır.