Kaç çeşit karınca türü vardır ?

*Kırmızı orman karıncası(Formica rufa)
Ormanlara zarar veren çam kestane böceği, çam yaprak arısı, sünger örtücü gibi böceklerin biyolojik müdahalesi için gerekli karıncalardır. Bu zararlı böceklerin tırtıl ve larvalarını yiyen orman karıncaları zararlıların yok olmasına yardımcı olmaktadır.

*Sarı karıncalar: Antenlerinin bitimindeki 3 bölümlü çomakları vasıtasıyla diğer karıncalardan ayrılabilirler. Konut ve binalarda mücadelesi zor olan bir karınca türüdür. Kalıcı mücadele uygulamalarında bir koloninin devamının olması için karıncalar bölünerek ayrılırlar.

*Kırmızımsı kahverengi karıncalar: Isırma özelliği olan bu karıncalar diğerlerinden bu özellikleri sayesinde kolay ayrılabilirler. İnsanları ısırdıkları için sağlık tehdidi oluştururlar. Alerjisi olan insanlarda ciddi reaksiyonlar gelişebilir. Yuvalarına zarar geleceğini anladıkları anda ani bir saldırıya geçerler. Isırdıkları için bulaşıcı hastalık oluşumu görülebilir.

*Arjantin karıncası: Boyları 3mm civarındadır. Renkleri koyu kahverenginden siyaha parlak renkte olur. Kolonilerinin yüzlerce kraliçesi bulunur. Her koloni bir alt koloniye bölünebilir ve sonra tekrar birleşebilir. Yaşama alanları derin olmayan yuvalar, duvar boşlukları, taş altlarıdır. Evlerde sık görülen karınca türüdür.

*Marangoz Karıncaları: Bu karıncalar 1.5cm boyundadır. En çok kahverengi, siyah, kırmızı renkte görülürler. Marangoz karıncaları yuva yapmak için tahtaları delerler. İsimleri buradan gelir. Birçok gıda çeşidi ile beslenebilirler. İlkbahar döneminde bazı üretken olanları koloniden ayrı yaşarlar. Bunlar kanatlı olan ve uçabilenleridir. Evlerin içerisinde ana koloniye bağlı uydu koloni oluşumunu sağlarlar. Uçtukları için mücadelesi zordur. Marangoz karıncalarına konutlarda sıkça rastlamak mümkündür. Ana koloninin devamı açısından neme ve rutubete sürekli ihtiyacı vardır. Akşamları daha aktif olurlar. Dış alanlarda ağaç kovuklarında, yaprak altlarında nemli yerlerde gezerler.

*Kadife karıncalar: Bu karınca türleri çöllerde yaşar ve çok kıllı vücutları vardır. Bu sayede aşırı gelen ısıyı izole edebilirler. Erkek karıncaların kanatları vardır uçarak kumların üzerinde rahatça dolaşabilirler, dişi karıncalar bu özelliğe sahip değildir. Dişi kadife karıncalar çiftleşmeden sonra bulundukları yeri terk ederler, barınabilecekleri herhangi bir arı veya böcek yuvasına sığınırlar. Arı yuvasına giren karınca buradaki bal ile beslenir. Bu karıncanın kabukları çok sert olduğundan kimse zarar verip onu yuvadan atamaz. Arıların kozalarına yumurtalarını bırakırlar. Karıncaların larvaları arı pupaları ile beslenirler, sonra kendileri de pupa dönemine geçiş yaparlar. Arılar yazın sonlarında yuvayı terk ederler ve  kadife karıncalar kış dönemini burada geçirirler.