Mesleki Nedenlerle Maruz Allerjenik Böcekler

mesleki-nedenlerle-maruz-allerjenik-bocekler

Mesleki nedenlerle allerjenik böceklere maruz kalınması sonucu duyarlı kişilerde solunum yolu allerjileri gelişebilmektedir. İlk olarak 1713 yılında ipek üreticilerinde,  ölü ipek böceği parçalarının inhalasyonuna bağlı solunum güçlüğü ve ciddi öksürük krizleri oluştuğu bildirilmiştir .
Böcekler, başlıca çiftçi, balıkçı, fırıncı, entomolojist veya laboratuvar çalışanları ve ipek gibi çeşitli böcek ürünleriyle uğraşan kişilerde  allerjileri sebep olmaktadırlar. Orneğin chironomid’ larvası, birçok ülkede balık yemi olarak kullanılmaktadır. Ve böylece üretim yerlerinde çalışanlarda, laboratuvar personelinde ve balık yetiştirenlerde IgE aracılığıyla gelişen solunum yolu allerjileri ortaya çıkmaktadır . Aynı şekilde, kurbağa yemi olarak cırcırböceği veya balık yemi olarak Tenebrio molitor kullanılan fabrika çalışanlarında da benzer hastalıklar saptanmıştır .

Alerjik Böcekler

Günümüzde akvaryum balıklarının beslenmesi sırasında çeşitli hazır yemler içinde bulunan kuru chironomid’ ve Culex aryaları ile diğer artropodların inhalasyonu sonucu ‘akvaryum sendromu’ olarak bilinen solunum yolu allerjileri ortaya çıkabilmektedir .
Bal toplayıcıları ve bal üretilen fabrikalarda çalışan işçilerde, bal arısı vücut parçalarının inhale edilmesi sonucunda astım ve rinit semptomları oluşabilmektedir. Ancak bu hastalarda venom ekstrelerine karşı deri duyarlılığı Saptanmamaktadır.
Artropodlara bağlı solunum yolu allerjisi gelişen hastalarda genel olarak Hymenoptera sokmalarına karşı duyarlılık belirtileri görülmemektedir. Çünkü hayvanların venom ve antijenik vücut yapıları arasında benzerlik yoktur. Yani Hymenoptera’ların venomlarında bulunan allerjenler, Diptera’ların ve Siphonaptera’ların tüm vücutlarında bulunanlardan oldukça farklı yapıdadır.


Çekirgelerle uğraşı an laboratuvarlarda bu böcekleri n feçeslenndeki peritrofik membranın allerjenik etkiye sahip olduğu, atopik olmayan çalışanlarda dahi yoğun oranda allerjene maruz kalınma sonucu duyarlı laşma ortaya çıkabi Idiği gösterilmiştir.
Ayrıca sık rastlanılan bir karasinek olan Musca domestica ve bir kınkanatlı böcek olan A/phitobius diaperinus’a bağlı olarak da mesleki solunum yolu allerjileri bildirilmektedir.  A. diaperinus’a bağlı allerjinin böceğin larva, pupa ve erişkin formlarının hepsiyle, ancak en sık pupa formuyla gelişebildiği belirtiln-tejçtedir .
Fırıncılarda unda bulunabilen Ephestia kuehrıiel/a’ya bağlı olarak gelişen bazı solunum yolu allerjisi vakaları bildirilmektedir. Yakın zamanda Finlandiya’da yapılan bir araştırmada E. kuehnieila’ya duyarlılığı deri prik, nazal provokasyon ve solunum fonksiyon testleriyle gösterilen bir vakada, lgE’ye bağlı olarak mesleki solunum yolu allerjisi geliştiği gösterilmiş ve ayrıca bazı hastalarda E. kuehniella allerjenleriyle maytlar arasında çapraz reaksiyonların bulunduğu saptanmıştır .