Sivrisineklerin Faydaları

sivrisineklerin-faydalari

Sivrisineklerin dünyadaki yaygın dağılımı göz önüne alınırsa, çok az vakada anafilaksiye neden oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. Sivrisinek ısırıklarına bağlı çocuklarda ortaya çıkan Skeeter sendrom’da, çok sayıda ve geniş çaplı lokal reaksiyonlar oluşmaktadır .
Sivrisineklere bağlı olarak ortaya çıkan klinik reaksiyonların immun mekanizmalarınt araştıran birçok çalışma yapılmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, sivrisinek ısırıklarına bağlı sistemik reaksiyon geçiren vakaların serumlarında sivrisinek tükrüğüne karşı sigE düzeyleri yüksek olarak saptanmıştır. Genel olarak sivrisineklere bağlı gelişen immun mekanizmaların IgE ve lgG g/ubu antikorlar aracılığı ve T lenfosit aktivasyonu sonucunda geliştiği düşünülmektedir.

Sivrisinek Yaşama Alanaları

Sivrisineklerin tükrüğünde yaklaşık  8 adet değişik protein yapısında madde tanımlanmıştır. Ve bunların başlıca sindirim fonksiyonlarından veya hemostaz inhibisyonundan sorumlu oldukları saptanmıştır.
Bazı çalışmalarda birçok türdeki sivrisineklerin; tükrük, tükrük bezi, toraks veya tüm vücudundan elde edilen ekstrelerin, lgE’yi bağlayabildikleri görülmüştür. Ancak bu tür çalışmalar devam etmekte olup, henüz tüm tür ve cinslerle paralel sonuçlar elde edilememiştir. Günümüzde tüm vücut ekstreleriyle az sayıda olsalar da, bazı başarılı İT denemeleri yapılmaktadır . Ancak aynı Hymenoptera’lardaki gibi, ekstrelerde bulunan major allerjen fraksiyonlarının ayrılarak, bunların rekombinant formiarının elde edilmesi sayesinde önümüzdeki yıllarda, gerek tanı ve gerekse tedavi alanlarında büyük ilerlemeler kaydedifecektir .

Bazı araştırıcılar tarafından apiraz proteininin de etkili bir allerjen olduğu ileri sürülmektedir. Yapılan çalışmalarda önemli bazı sivrisinek allerjenleri arasında çapraz reaksiyonların gelişebildiği saptanmıştır.
Ancak rekombinant allerjenlerin rutin şekilde kullanılmaları sayesinde tanı ve tedavide yeni gelişmeler kaydedilecektir. Sivrisinek ilaçlama şirketi olarak, İstanbul’da  böcek sorununa kesin çözüm sağlamak adına profesyonel  hizmet vermekteyiz. Prestij ilaçlama şirketimiz sizlere 7/24 hizmet vermekte olup ve güvenilir garantili ilaçlama hizmeti sağlamaktadır. Prestij haşere ilaçlama firmamız, İstanbul ilinde Sivrisinek ilaçlama servisleri ile sizlere en kısa sürede hizmet ulaştırmaktadır.